Com ho fem?

Des del col·ectiu ens organitzem en base a:

-Acció Directa, perquè creiem que la solució dels conflictes quotidians han de ser resolts per lxs mateixxs individus que les pateixen, sense intermediaris, per tal de trencar l’aïllament i la dependència i, així, poder assumir el control de les nostres vides.

-Autogestió, perquè no volem dependre de cap organisme ni institució, sinó mantenir la nostre autonomia a partir dels nostres propis mitjans.

-Suport Mutu, perquè creiem en la pràctica del suport recíproc i sincer en totes les relacions, combaten les divisions socials que provoquen la competivitat i l’explotació delxs unxs sobre les altres.